Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02896
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Toruń
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Toruń województwo kujawsko-pomorskie (toruńskie)
Tytuł/Title:"CHRZCIELNICA W KOŚCIELE S. JANA, W TORUNIU."
Autor/Author:Henryk Walter wg Leona Dembowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana pod kompozycją: "Lit. H. Walter Chromolitogr. M. Fajansa, w Warszawie Ul. Długa 550. Rys. L. Dembowski.".
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:153x142 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Aleksander Przeździecki, Edward Rastawiecki: Wzory sztuki średniowiecznej [...] w dawnej Polsce. Seria 2. Warszawa: Zakład Chromolitograficzny M. Fajansa, 1855-1858.
Inf. o Autorze/Information about an Author:H. Walter (Henri, Heinrich) (ur. prawdopodobnie we Francji - 18.06.1860 Kraków) francuski rysownik i litograf kształcony i działający wcześniej w Paryżu, w latach 1853-1858 litografował zdecydowaną większość ilustracji do "Wzorów sztuki średniowiecznej [...]", sprowadzony do Polski w 1855 roku przez Maksymiliana Fajansa i związany z jego zakładem litograficznym, a potem z Zakładem Litografii "Czasu" w Krakowie; zob. Tessaro-Kosimowa 1973 (indeks nazwisk), Banach 1980 ss.83-87, Widoki dawnego Lwowa i Krakowa s.110 i Benezit t.14 s.420.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica oraz tekst autorstwa Aleksandra Przeździeckiego. Efektowna, rzadka i ceniona rycina. Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, gotycki, ceglany, wznoszony etapowo od pocz. XIII w., kończony do ok. 1500, zob. Atlas zabytków s.146 z ilustracją. Chrzcielnica wczesnogotycka z brązu z końca XIII w., w której 1473 roku ochrzczono Mikołaja Kopernika.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze/Ziemia Chełmińska/Kulmerland/Culmerland/Stadtkreis Thorn
Numer katalogowy/Number:i02896
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły-wnętrza, architektura detale architektoniczne wyposażenie / architecture church interiors/church interior churches/church, architecture architectural details/architectural detail equipment / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail Ausstattung / chromo-lithography / Chromolithographie