Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02896
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Toruń / Mikołaj Kopernik
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Toruń województwo kujawsko-pomorskie (toruńskie)
Tytuł/Title:Chrzcielnica w Kościele św. Jana w Toruniu / "CHRZCIELNICA W KOŚCIELE S. JANA, W TORUNIU." / Mikołaj Kopernik
Autor/Author:Henryk Walter wg Leona Dembowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją: "Lit. H. Walter Chromolitogr. M. Fajansa, w Warszawie Ul. Długa 550. Rys. L. Dembowski."
Technika/Technique:chromolitografia na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:153x142 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne uszkodzenie prawego górnego rogu tablicy, w tekście pod kompozycją dwa bardzo niewielkie perforacje (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1855
Pochodzenie/Origin:Z: Aleksander Przeździecki, Edward Rastawiecki: Wzory sztuki średniowiecznej [...] w dawnej Polsce. Seria 2. Warszawa: Zakład Chromolitograficzny M. Fajansa, 1858 (1855-1858) tablica nr 6
Inf. o Autorze/Information about an Author:Henryk Walter (Henri, Heinrich) (ur. prawdopodobnie we Francji - 18.06.1860 Kraków) francuski rysownik i litograf kształcony i działający wcześniej w Paryżu, w latach 1853-1858 litografował zdecydowaną większość ilustracji do "Wzorów sztuki średniowiecznej [...]", sprowadzony do Polski w 1855 roku przez Maksymiliana Fajansa i związany z jego zakładem litograficznym, a potem z Zakładem Litografii "Czasu" w Krakowie; zob. Tessaro-Kosimowa 1973 (indeks nazwisk), Banach 1980 ss. 83-87, Widoki dawnego Lwowa i Krakowa s. 110 i Benezit t. 14 s. 420
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica oraz tekst autorstwa Aleksandra Przeździeckiego. Efektowna, rzadka i ceniona rycina. Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, gotycki, ceglany, wznoszony etapowo od pocz. XIII w., kończony do ok. 1500; zob. Atlas zabytków s. 146 z ilustracją. Chrzcielnica wczesnogotycka z brązu z końca XIII w., w której w 1473 roku ochrzczono Mikołaja Kopernika. - Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus, Nikolaus Kopernikus) (19.02.1473 Toruń - 24.05.1543 Frombork) polski astronom, ekonomista, lekarz, kanonik warmiński 1495, od 1510 we Fromborku, okresowo administrator dóbr kapituły warmińskiej, twórca teorii heliocentrycznej budowy świata, prace w dziedzinie monetarnej. Jeden z najwybitniejszych astronomów, twórca przełomu heliocentrycznego; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 14 ss. 3-16
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze/Ziemia Chełmińska/Kulmerland/Culmerland/Stadtkreis Thorn
Numer katalogowy/Number:i02896
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, architektura detale architektoniczne wyposażenie, kultura rzemiosło artystyczne, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture church interiors/church interior churches/church, architecture architectural details/architectural detail equipment, culture arts and crafts, handicraft / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail Ausstattung, Kultur Kunsthandwerk / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie