Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02897
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Toruń
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Toruń województwo kujawsko-pomorskie (toruńskie)
Tytuł/Title:"Nabożeństwo w kościele św. Jana. (Podług fotografii zdjętéj na miejscu przez Jacobi'ego)."
Autor/Author:Wg Alexander Jacobi
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "OBCHÓD JUBILEUSZU KOPERNIKOWEGO W TORUNIU.".
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:240x189 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 273 z 22.03.1873 s.144.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, gotycki, ceglany, wznoszony etapowo od pocz. XIII w., kończony do ok. 1500, zob. Atlas zabytków s.146 z ilustracją.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze/Ziemia Chełmińska/Kulmerland/Culmerland/Stadtkreis Thorn
Numer katalogowy/Number:i02897
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły-wnętrza, architektura detale architektoniczne wnętrza, etnografia uroczystości uroczystości i obrzędy religijne, przyroda astronomia / architecture church interiors/church interior churches/church, architecture architectural details/architectural detail interiors/interior, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/ religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, nature/wildlife astronomy / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail nnere/Inneres, Etnographie Feste/Fest Religionsfeste/Religionsfest, Natur Astronomie / wood-engraving / Holzstich