Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02912
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Toruń
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Toruń województwo kujawsko-pomorskie (toruńskie)
Tytuł/Title:"Sala odczytowa. Przemówienie księdza Polkowskiego. (Podług fotografii zdjętéj na miejscu przez Jacobi'ego)."
Autor/Author:Wg Alexandra Jacobiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "OBCHÓD JUBILEUSZU KOPERNIKOWEGO W TORUNIU.".
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:187x235 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 273 z 22.03.1873 s.145.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem z którego wynika, iż uroczystość odbyła się w sali przy ulicy Garbarskiej w Toruniu (część kościelna uroczystości w kościele św. Jana).
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze/Ziemia Chełmińska/Kulmerland/Culmerland/Stadtkreis Thorn
Numer katalogowy/Number:i02912
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budynki użyteczności publicznej, architektura detale architektoniczne wnętrza, etnografia uroczystości, przyroda astronomia / architecture public-use buildings/public-use building, architecture architectural details/architectural detail interiors/interior, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/, nature/wildlife astronomy / Architektur öffentliche Gebäude, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail nnere/Inneres, Etnographie Feste/Fest, Natur Astronomie / wood-engraving / Holzstich