Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02920
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nawra
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Toruń województwo kujawsko-pomorskie (toruńskie) gmina Chełmża
Tytuł/Title:"NAWRA. Okopy (Szańce). Retranchements. MONUMENTA POLONIAE PRAEHISTORICA. [Ser. I. fasc. 4] Tabl. XLV."
Autor/Author:A. Lippert
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana pod kompozycją: "A. Lippert ad. phot. del." i " Litogr. M. Salb, Cracoviae.".
Technika/Technique:Litografia na tincie na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:148x247 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzony dolny margines tablicy, nieznaczne niezbyt widoczne zagięcie tablicy (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Godfryd Ossowski: Zabytki Przedhistoryczne Ziem Polskich = Monuments Préhistoriques de l'Ancienne Pologne. Seria 1. Prusy Królewskie z.4. Kraków 1888 tablica XLV. Okopy (Szańce).
Drukarnia/Printing office:Zakład litograficzny Marcina Salby w Krakowie; M. Salb (Salba) krakowski litograf czynny w 2. połowie XIX w. początkowo litograf w "Litografii Czasu", później ją wydzierżawił i prowadził samodzielnie od 1865 roku.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Lippert litograf krakowski współpracujący z zakładami litograficznymi Marcina Salby w Krakowie, zob. SAP t.5 s.114. M. Salb (błędnie Salba) krakowski litograf i rysownik, właściciel zakładu litograficznego w Krakowie, czynny od około 1863, początkowo litograf w "Litografii Czasu", później ją wydzierżawił i prowadził samodzielnie od 1865 roku pod firmą: Litografia "Czasu" M. Salba (w Krakowie), później jako: Lit. M. Salba w Krakowie i podobnie, działał do około 1910, również z udziałem Norberta Salby (syna?), zakład ca 1912 przeszedł w ręce Wacława Krzeptowskiego, w dorobku firmy M. Salby bardzo liczne prace artystyczne o bardzo zróżnicowanym charakterze; zob. obszerny biogram SAP t.10 ss.38-40.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Widok grodziska z podwójnym wałem, rzadkość, jedyny w Polsce. Rzadka rycina.
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze/Ziemia Chełmińska/Kulmerland/Culmerland/Landkreis Thorn
Numer katalogowy/Number:i02920
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fortyfikacje grodziska obiekty archeologiczne / architecture fortifications/fortification large strongholds (castles)/large stronghold (castle) / Architektur Burgruinen/Burgruine Festungen/Festung / lithograph lithograph with tint / Lithographie Lithographie mit Tonplatte