Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02959

Typ/Type:zestaw czterech rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sianki / Сянки / Użok / Adam Sapieha / łowiectwo
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Turka województwo lwowskie (Ukraina) / Ukraina-Bukowina
Tytuł/Title:[1] "Wyjazd na połoninę i przeprawa przez strumyk górski. 594"; [2] "Odpoczynek na połoninie. 599"; [3] "Niedźwiedź w ostępie. 604"; [4] "Powrót z polowania. 609"
Autor/Author:1) i 2) Edward Nicz; 3) P. Dziedzic; 4) Józef Łoskoczyński; wszystkie ryciny wg Juliusza Kossaka
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "POLOWANIE NA NIEDŹWIEDZIA W KARPATACH. Rysunki Juliusza Kossaka."
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie u dołu kompozycji: 1) pośrodku "E. NICZ"; 2) pośrodku "E. NICZ"; 3) w lewym dolnym rogu "P. DZIEDZIC."; 4) w prawym dolnym rogu "J. ŁOSKOCZYŃSKI."
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 267x201 mm (kompozycja); 2) 274x206 mm (kompozycja); 3) 265x199 mm (kompozycja); 4) 274x206 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie: ryciny 2), 3) i 4) praktycznie bez wad; rycina 1) z uszkodzonym prawym dolnym rogiem w obrębie typograficznej ramki (na odwrocie podklejony taśmą konserwatorską), ale już poza kompozycją; na marginesach kart bardzo nieznaczne plamki (poza kompozycją)
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany: 1) nr 411 z 13.11.1875 s. 308; 2) nr 412 z 20.11.1875 s. 324; 3) nr 413 z 27.11.1875 s. 340; 4) nr 414 z 4.12.1875 s. 356
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Edward Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 6 ss. 50-51. 2) P. Dziedzic warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1887 związany głównie z "Tygodnikiem Ilustrowanym", działał również w Petersburgu, autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 2 s. 145. 3) Józef Łoskoczyński (1857-1928) warszawski drzeworytnik, wybitny i płodny ksylograf "Tygodnika Ilustrowanego" czynny w latach 1872-1895; zob. obszerny biogram SAP t. 5 ss. 183-184
Literatura/Literature:Grajewski 1972: 1) poz. 7177; 2) poz. 6993; 3) poz. 6979; 4) poz. 7055
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz anonimowy tekst w kserokopii z którego wynika, iż ryciny przedstawiają polowanie z września 1872 pomiędzy galicyjskimi Siankami, a ówcześnie graniczącym z nim po węgierskiej stronie Użokiem, zaś organizatorem polowania był ks. Adam Sapieha uwidoczniony na 3 rycinach, cerkiew we wsi Użok (obiekt istniejący). Wg tekstu na rycinach m.in. ks. Roman Sanguszko młodszy, hr. Zamoyski, Żółtowski i jego syn Władysław. - Adam Stanisław Sapieha (4.12.1828 Warszawa - 21.07.1903 Bad Reichenhall) polski książę, polityk galicyjski, latyfundysta, właściciel Krasiczyna, przywódca "Białych" w Galicji w okresie powstania styczniowego, rzecznik autonomii galicyjskiej, w latach 1861, 1868-1872 i 1883-1895 poseł na Sejm Krajowy, następnie od 1872 członek do austriackiej Izby Panów, od 1879 jako dziedziczny członek, w latach 1875-1899 prezes Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, zaś w latach 1880-1899 Galicyjskiego Banku Kredytowego we Lwowie; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 34 ss. 534-539
Cena/Price:1000
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i02959
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie, etnografia Huculi sceny obyczajowe i rodzajowe, gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo), portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska działacze gospodarczy - Polska działacze narodowi - Polska działacze społeczni - Polska politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zbiorowe - Polska, przyroda kynologia - sceny z psami / architecture Orthodox churches/Orthodox church, economy agriculture hunting, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, nature/wildlife portraits/portrait / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche, Etnographie Huzulen Sittenszenen/Sittenszene, Natur Porträts/Porträt Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich