Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02962
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sianki / Сянки / Użok
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Turka województwo lwowskie (Ukraina) / Ukraina-Bukowina
Tytuł/Title:"Niedźwiedź w ostępie. 604"
Autor/Author:P. Dziedzic wg Juliusza Kossaka
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "POLOWANIE NA NIEDŹWIEDZIA W KARPATACH. Rysunki Juliusza Kossaka."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji w lewym dolnym rogu: "P. DZIEDZIC."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:265x199 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, słaby ślad po starym poziomym złożeniu karty, kompozycja czysta, bardzo nieznaczne plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 413 z 27.11.1875 s. 340
Inf. o Autorze/Information about an Author:P. Dziedzic warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1887 związany głównie z "Tygodnikiem Ilustrowanym", działał również w Petersburgu, autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 2 s. 145.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6979
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii z którego wynika, iż rycina przedstawia polowanie z września 1872 pomiędzy galicyjskimi Siankami, a ówcześnie graniczącym z nim po węgierskiej stronie Użokiem, zaś organizatorem polowania był ks. Adam Sapieha. Całość cyklu liczy 4 ryciny. - Adam Stanisław Sapieha (4.12.1828 Warszawa - 21.07.1903 Bad Reichenhall) polski książę, polityk galicyjski, latyfundysta, właściciel Krasiczyna, przywódca "Białych" w Galicji w okresie powstania styczniowego, rzecznik autonomii galicyjskiej, w latach 1861, 1868-1872 i 1883-1895 poseł na Sejm Krajowy, następnie od 1872 członek do austriackiej Izby Panów, od 1879 jako dziedziczny członek, w latach 1875-1899 prezes Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, zaś w latach 1880-1899 Galicyjskiego Banku Kredytowego we Lwowie; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 34 ss. 534-539.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i02962
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo), fauna malarstwo polskie, rysunek polski przyroda kynologia - sceny z psami / economy agriculture hunting, fauna nature/wildlife / Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen, Fauna Natur / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich