Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02011
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy polskie / Typy litewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska / Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"54 1. Mazoviens, 2. Montagnards, 3. Lithuaniens, 4. Krakoviens."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana pod kompozycją: "Lemaitre direxit"
Technika/Technique:staloryt na papierze
Wymiary/Size/Capacity:87x141 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznacznie pofałdowany górny margines i nieznacznie poplamiony dolny margines tablicy
Datowanie/Dating:1840
Pochodzenie/Origin:Z: Charles Forster: Pologne. Paris: Firmin Didot, 1840 tablica nr 54 po s. 252
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Typy polskie: Mazowszanie, Górale, Litwini, Krakowiacy.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i02011
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo obce, rysunek obcy malarstwo polskie, rysunek polski etnografia Litwini typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Lithuanians, varia costumology / Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / steel engraving / Stahlstich