Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02008
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Podole / Galicja Wschodnia
Tytuł/Title:"Święcenie kołaczy na Podolu galicyjskiém. Rysunek oryginalny E. Makarewicza [...] (349)"
Autor/Author:Paweł Boczkowski wg Juliusza (Juliana) Makarewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "P. B"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:293x212 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne wydawnicze plamy i zagięcia na marginesach karty, ale już poza kompozycją
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 68 (1280) z 19.04.1884 s. 249
Inf. o Autorze/Information about an Author:P. Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 9368
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii autorstwa J. E. Makarewicza (faktycznie Juliusza (Juliana) Makarewicza).
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Ostgalizien/Podole
Numer katalogowy/Number:i02008
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie kościoły, etnografia Ukraińcy sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe zwyczaje i obrzędy, varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture Orthodox churches/Orthodox church churches/church, ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme the Ukrainians, varia costumology / Architektur Kirchen/Kirche orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche, Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Sittenszenen/Sittenszene Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich