Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02985
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Chocim / Хотин
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Bukowina
Tytuł/Title:"Z wycieczki do Bałty i Chocimia. Studnia pod Chocimiem. Rysował z natury Juliusz Kossak. 12"
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. PRZYKORSKI" i "Kossak"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:236x327 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, zagięcie prawego górnego rogu karty juz poza kompozycją (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 2 (850) z 8.01.1876 s. 20
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 7108
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu. Bałta - miasto powiatowe na Podolu (później w guberni odeskiej), słynne z 2 dorocznych jarmarków, gdzie głównie handlowano końmi.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i02985
Kategorie tematyczne/Categories:architektura studnie, malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy ludowe, gospodarka komunikacja komunikacja drogowa, gospodarka rolnictwo hodowla / architecture wells/well, economy agriculture breeding, economy communication land transportation, ethnography folk types/folk type / Architektur Brunnen, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht, Wirtschaft Verkehrswesen Straßenverkehr / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich