Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00321
Typ/Type:druk (ilustracja) (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Grodno / Гродна / Гродно / Mereczowszczyzna (Kosów Poleski) / Мерачоўшчына / Меречевщина (Косава / Коссово) / Antoni Tyzenhauz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Grodno dawne województwo białostockie do 1939 (Białoruś) / Kresy - powiat Iwacewicze (województwo poleskie) (Białoruś)
Tytuł/Title:"GRODNO 1733-ANTONI TYZENHAUS-1785. NOWY ZAMEK MERECZOWSZCZYZNA STARY ZAMEK"
Autor/Author:Wg Jana Gwalberta Olszewskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "Jan Olszewski 1904".
Technika/Technique:Druk
Wymiary/Size/Capacity:176x250 mm.
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, zagięta część tekstowa (ilustracja po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Z teki Jana Olszewskiego "Miłośnikom pamiątek". Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Mereczowszczyzna folwark w dobrach kosowskich (Kosów Poleski). Powiat Iwacewicze od 1 kwietnia 1935, wcześniej nosił nazwę powiatu kosowskiego z siedzibą w Kosowie (Poleskim). Pałac Pusłowskich, neogotycki z 1838 zbudowany przez Wandalina Pusłowskiego. Dwór w okolicy pałacu, miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, drewniany z pocz. XVIII w., oba obiekty spalone w 1942, zachowane ruiny pałacu; zob. Rąkowski 1997 ss.106-107 z ilustracją. - Antoni Tyzenhauz (1733 Nowojelnia - 31.03.1785 Warszawa) podskarbi nadworny litewski i starosta grodzieński od 1765; zob. Leksykon historii Polski s.774 i biogram w Wikipedii.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Tyzenhauz Antoni]
Numer katalogowy/Number:i00321
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory kompozycje (w tym wielowidokowe) rezydencje zamki, portrety / architecture castles/castle compositions (including multiview ones) manors/manor rezydencje/residences, manors/residence, manor, portraits/portrait / Architektur Burgen/Burg Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Landhäuser/Landhaus Residenzen/Residenz, Porträts/Porträt / table (figure) / Druck