Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03138
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wrocław / Breslau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:"Thurn and Kirchen St. Elisabeth in Breslau [...] Anno 1649. den 14 Augusti [...]. [Kościół św. Elżbiety po katastrofie budowlanej w dniu 14.08.1649]"
Autor/Author:Peter Troschel wg Gregor Bieber
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "P. Troschel Sculpsit. GB Inventor".
Technika/Technique:Miedzioryt na kartonie (nowa odbitka ze starej płyty)
Wymiary/Size/Capacity:530x407 mm (odcisk płyty)
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, widoczne pionowe załamanie planszy.
Datowanie/Dating:ca 1649
Pochodzenie/Origin:Z: Dawne miedzioryty śląskie z płyt przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbił Jan Kuglin. [Wrocław]: [nakładem Jana Kuglina], 1949.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Peter Troschel (Drossel lub Tröschel) (ca 1620 Norymberga - po 1667) płodny miedziorytnik, autor wielu prac (głównie portrety i ilustracje książkowe); zob. Th B. t. 33 ss. 431-432 (wymienia rycinę).
Literatura/Literature:Zob. Czerner 1989 poz. 80 oraz Ikonografia Wrocławia. T. 1 Grafika poz. 14.
Uwagi/Comments:Efektowna odbitka ze starej płyty, rycina dużego formatu. Kościół farny św. Elżbiety, gotycki, ceglany, wznoszony etapowo od 1309 do 1482, od 1525 kościół ewangelicki, w 1649 runęły trzy filary korpusu sklepienia i ściana północna, odbudowany do 1653, bazylika; zob. Atlas zabytków s. 410 i obszerniej Śląsk 2006 ss. 970-974 z planem. Rycina pochodzi z teki graficznej sporządzonej staraniem Jana Kuglina (16.06.1892 Bogumin - 21.09.1972 Wrocław) wybitnego polskiego drukarza i bibliofila. J. Kuglin odbił niewielką ilość (po ok. kilkadziesiąt egz.) rycin z oryginalnych płyt przede wszystkim przeznaczając je do tek graficznych, część rozpowszechniał luzem w wąskim kręgu bibliofilów. Teki graficzne nie miały spisów rycin i miały różną ilość rycin (po kilkadziesiąt). Ryciny starannie i głęboko odbite na kartonie albo na papierze. Poza miedziorytami teki zawierały nieliczne ryciny w innych technikach metalowych (głównie akwaforty, także pojedyncze w technice suchej igły i mezzotinty).
Cena/Price:1000
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Stadtkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i03138
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, varia katastrofy / architecture churches/church, varia / Architektur Kirchen/Kirche, Varia / engraving / Kupferstich