Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00033
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mozyrz / Мазыр okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"OSUSZANIE BAGIEN PIŃSKICH. Okolica osuszona nad jeziorem "Kniaź" v. "Żyd", w powiecie Mozyrskim [...] (5114-5)"
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:96x199 i 146x199 mm (odpowiednio górna i dolna rycina).
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie (karta po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 694 z 17.10.1878 s.245.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunków wg którego wykonano ryciny.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie
Numer katalogowy/Number:i00033
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Białorusini typy ludowe, gospodarka rolnictwo agrotechnika / economy agriculture agrotechny, ethnography folk types/folk type the Belarusians/the Belarusians / Etnographie Volkstypen/Volkstyp Weißrussen, Wirtschaft Landwirtschaft Agrotechnik / wood-engraving / Holzstich