Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03194
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Będzin
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Będzin województwo śląskie (katowickie)
Tytuł/Title:[12] "KOŚCIÓŁ NA GÓRZE ZAMKOWEJ"
Autor/Author:Wacław Pilecki
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: monogram wiązany "WP" oraz typograficznie pod kompozycją w prawym dolnym rogu: "W PILECKI".
Technika/Technique:Druk na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:211x161 mm (kompozycja), 420x301 mm (tablica).
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne zagięcia marginesów tablicy.
Pochodzenie/Origin:Z teki: Wacław Pilecki: Zamek w Będzinie. Teka graficzna Wacława Pileckiego. Katowice: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne nakładem Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku w Będzinie i Muzeum w Będzinie, [1957] (tekst Alfred Ligocki i Włodzimierz Błaszczyk) tablica nr [12].
Inf. o Autorze/Information about an Author:Wacław Pilecki (11.04.1896 Nowoczerkutino (Rosja) - 9.08.1956 Wałbrzych) malarz, rysownik i grafik. Pochodził z rodziny zesłańca polskiego po powstaniu kościuszkowskim, edukację plastyczną rozpoczął w Szkole Sztuk Stosowanych w Czelabińsku i być może analogicznej szkole w Jekaterynburgu, również uczył się prywatnie u czeskiego malarza Vojtěcha Chytila (V. Chytil (1896-1936) - błędnie podawany jako Chitil), do Polski z rodziną przyjechał w 1919 i od 1921 zamieszkał w Będzinie, podjął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w latach 1921-1929 w tym na Oddziale Paryskim u Pankiewicza, dyplom w 1929. Dalej związany z Zagłębiem, po Będzinie zamieszkał w Dąbrowie Górniczej co najmniej do 1950 będąc tam nauczycielem rysunku w szkołach średnich, potem pracował do renty w 1954 w Dziale Graficznym RSW Prasa w Katowicach, autor ok. 2000 prac głównie malarstwo sztalugowe, w grafice uprawiał drzeworyt, linoryt i litografię, liczne prace przedstawiały motywy zagłębiowskie; zob. SAP t. 7 ss. 147-148 i dokładniej, choć błędnie co do kontaktów i osoby V. Chytila, Daab 2001 i inne.
Uwagi/Comments:Nakład teki 5100 egz. Teka zawiera 12 tablic (11 linorytów i 1 litografię) stanowiące reprodukcje rycin powstałych w latach 1935-1938; zob. SAP t. 7 s. 147. Kościół św. Trójcy, pierwotnie gotycka kaplica zamkowa z 1365, rozbudowana m.in. 1601 i 1873-1889, jednonawowy z parą kaplic bocznych i wieżą frontową; zob. Atlas zabytków s. 422. Zamek królewski, gotycki, z łamanego wapienia, wznoszony etapowo od 2. poł. XIII w. do ok. 1358, przebudowany m.in. ok. 1616 i po 1655, neogotycka restauracja 1834, odbudowany 1952-1956, obecnie muzeum; zob. Atlas zabytków s. 422 z ilustracją.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Zagłębie Dąbrowskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i03194
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły zamki / architecture castles/castle churches/church / Architektur Burgen/Burg Kirchen/Kirche / table (figure) / Druck