Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03205
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Charzewice (Melsztyn)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie) gmina Zakliczyn
Tytuł/Title:2. Dunajec nad Melsztynem / "2. DUNAJEC POD MELSZTYNEM"
Autor/Author:Andrzej Oleś
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:autolitografia barwna na tincie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:202x341 mm (tinta)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, ślad na górnym marginesie tablicy po wyjęciu z teki (albumu) (wydawnicza perforacja), nadto drobne zagięcia w kompozycji i nieco uszkodzony prawy margines tablicy bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:1923
Pochodzenie/Origin:Z teki: Andrzej Oleś: Polskie zamki i dwory. Teka 1. Kraków: nakładem autora, 1923 tablica nr 2
Drukarnia/Printing office:Zakł. Art. Lit. Fr. Zielińskiego w Krakowie
Inf. o Autorze/Information about an Author:Andrzej Zygmunt Oleś (1.10.1886 Iwonicz pow. krośnieński (Krosno) - 31.10.1952 Kielce) malarz, konserwator i grafik. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie w latach 1907-1908, 1911-1913 i 1915-1917 (uczeń Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Dębickiego i Wojciecha Weissa), nadto w 1913 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie ze stopniem doktora (nie uprawiał potem zawodu prawnika). Od 1919 pracował w urzędach konserwatorskich w Krakowie i Kielcach, pełniąc urząd konserwatora wojewódzkiego w Kielcach aż do śmierci. Jednocześnie prowadził aktywną działalność plastyczną. Uprawiał przede wszystkim malarstwo olejne i akwarelę, także polichromię, stosunkowo nieliczne prace graficzne w różnych technikach graficznych (drzeworyt, litografia, sucha igła, akwaforta i miedzioryt), praca z jedynej teki graficznej artysty; zob. SAP t. 6 ss. 263-266; PSB t. 23 ss. 759-761 i przede wszystkim Funke (m.in. prezentuje przebogatą ikonografię artysty)
Literatura/Literature:Grońska 1994 poz. 420; Funke cz. 1 s. 164
Uwagi/Comments:Nakład teki 70 egzemplarzy. Dekoracyjna rycina. Ukazała się jedynie pierwsza teka z tego cyklu. Tytuł w oparciu o spis treści teki. Zamek Melsztyn w Charzewicach zapewne z 1. poł. XIV w., później rozbudowany i przekształcony, od XVI w. w ruinie; zob. Atlas zabytków s. 554
Cena/Price:900
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i03205
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy zamki, gospodarka rolnictwo rybołówstwo, zawody i zajęcia rybak, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle panoramas/panorama, economy agriculture fishing, jobs and professions/job and occupation / Architektur Burgen/Burg Panoramas/Panorama, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Wirtschaft Landwirtschaft Fischerei / autolithography lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography lithograph with tint / Autolithographie Farblithographie, Chromolithographie Lithographie Lithographie mit Tonplatte