Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03210
Typ/Type:światłodruk (reprint litografii tonowanej)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puławy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:"PUŁAWY NAD WISŁĄ."
Autor/Author:Alojzy Misierowicz wg Napoleona Ordy
Sygnatura/Signature:Światłodruk sygnowany pod kompozycją: "Rys. z natury Napoleon Orda. Lit. w lit. M. Fajansa w Warszawie."
Technika/Technique:światłodruki na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:187x281 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Światłodruk w ładnym stanie
Datowanie/Dating:lata 70. XX wieku
Pochodzenie/Origin:[Oryginalna litografia] Z: Napoleon Orda: Album widoków historycznych Polski poświęcony rodakom. Warszawa: Lit. M. Fajansa, 1883. Seria 8 tablica 246
Wydawca/Editor:Litografia Maksymiliana Fajansa w Warszawie, całość wydana w latach 1875-1883
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Alojzy Misierowicz (Misyrowicz, Misurowicz i inaczej) (ca 1825 - po 1900) uznany i płodny litograf, rysownik i malarz, uczeń Aleksandra Kokulara w Gimnazjum Realnym w Warszawie, w latach 1851-1858 nauczyciel rysunku w Suwałkach, od 1858 związany z Warszawą, gdzie w warszawskich zakładach litograficznych (Józefa Herknera, Maksymiliana Fajansa i Leopolda Wattsona) wykonywał liczne portrety i widoki architektoniczne, znany przede wszystkim jako autor niemalże wszystkich litografii do Albumu widoków historycznych Polski wg rysunków Napoleona Ordy; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 ss. 589-590. - Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294.
Uwagi/Comments:Reprint litografii na tincie w szlachetnej technice światłodruku wydany przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe w Warszawie (nr 69) w latach 70. XX w. Pałac klasycystyczny, pierwotnie barokowy, 1671-1677, przebudowany 1722-1736, rozbudowany w duchu klasycyzmu 1788-1801, przebudowany 1840-1844, odbudowany i przekształcony 1859-1861; zob. Atlas zabytków s. 300. Obecnie Instytut Gospodarstwa Wiejskiego.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Lubelszczyzna
Numer katalogowy/Number:i03210
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / collotype / Lichtdruck