Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00344

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puszcza Białowieska / Белавежская пушча
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo podlaskie (białostockie) / Białoruś
Tytuł/Title:"W Puszczy Białowiezkiéj. Rysunek W. Brochockiego. (6955)"
Autor/Author:Edward Nicz wg Walerego Brochockiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "E. Nicz" i "W. Brochocki".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:196x167 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo słabe rdzawe plamki na marginesach karty oraz bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia nieznacznie przebarwionej karty.
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1055 z 17.09.1885 s. 177.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Edward Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 6 ss. 50-51. 2) Walery Brochocki (15.12.1847 Włocławek - 13.10.1923 Warszawa) malarz i rysownik. Studiował malarstwo pejzażowe w warszawskiej Szkole Rysunkowej pod kierunkiem Chrystiana Breslauera w latach 1866-1868, następnie w monachijskiej Akademii od 1869 (uczeń Adolfa Hermanna Liera i Hermanna Anschütza), zdobywając tam powodzenie jako malarz, w 1877 wyjechał do Paryża, do Polski powrócił 1888 i osiadł w Warszawie. Preferował w twórczości pejzaż polski, malował lub rysował liczne miejscowości polskie, autor licznych ilustracji w polskich czasopismach ilustrowanych; zob. Słownik artystów polskich (SAP) t. 1 ss. 236-237 i Polski słownik biograficzny (PSB) t. 2 ss. 439-440.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1617; Nowakowski 2004 s. 22 (podaje błędne nazwisko drzeworytnika).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz krótki anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora tego tekstu.
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Podlasie
Numer katalogowy/Number:i00344
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo), fauna malarstwo polskie, rysunek polski / economy agriculture hunting, fauna / Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen, Fauna / wood-engraving / Holzstich