Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03289
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Hubin / Губин Перший
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Łuck województwo wołyńskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"[21] HUBIN."
Autor/Author:Wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:137x206 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, w pobliżu kompozycji w lewym dolnym rogu tablicy drobne przekłucie.
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Książka Jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniéj działalności literackiej J. I. Kraszewskiego. Warszawa: Józef Unger, 1880 tablica nr 21.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Dwór będący własnością i miejscem zamieszkania J. I. Kraszewskiego w latach 1848-1853, obiekt nieistniejący (?). Typ żydowski - judaik. Ta sama rycina w: Kłosy nr 1135 z 31.03.1887 s. 206, gdzie ustalono autorstwo Jana Konopackiego w oparciu o spis treści półrocznika.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i03289
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory, etnografia judaica Żydzi / architecture manors/manor, ethnography Judaica the Jews / Architektur Landhäuser/Landhaus, Etnographie Judaika Juden / wood-engraving / Holzstich