Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03291
Typ/Type:dwie ryciny na jednej tablicy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dołhe / Доўгае / Долгое / Kisiele
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy: Dołhe - powiat Prużana województwo poleskie (Białoruś) / Kisiele - Wołyń (Ukraina)
Tytuł/Title:[1] "DOŁHE."; [2] "KISIELE."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 103x136; 2) 89x140 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Książka Jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniéj działalności literackiej J. I. Kraszewskiego. Warszawa: Józef Unger, 1880 tablica 11.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dołhe - klasycystyczny dwór wybudowany w XIX w., zniszczony w 1939; zob. Encyklopedia Kresów s. 101. Kisiele na Wołyniu w powiecie starokonstantynowskim (poza granicami II RP) - dwór szlachecki z 1. połowy XIX w., na podstawie zapisu testamentowego dobra te weszły w posiadanie Kraszewskich, J. I. Kraszewski mieszkał tu przez dłuższy czas rozbudowując dwór, po 1883 Kraszewscy sprzedali dwór; zob. Hauser, Tokarski 2001 s. 105. Encyklopedia Kresów s. 189 podaje, iż dwór jest osiemnastowieczny.
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i03291
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory rezydencje / architecture manors/manor rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Landhäuser/Landhaus Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich