Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03291
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dołhe / Kisiele
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy: Dołhe - powiat Prużana województwo poleskie (Białoruś) / Kisiele - Wołyń (Ukraina)
Tytuł/Title:[1] "DOŁHE."; [2] "KISIELE."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 103x136; 2) 89x140 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Książka Jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniéj działalności literackiej J. I. Kraszewskiego. Warszawa: Józef Unger, 1880 tablica 11.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dołhe - klasycystyczny dwór wybudowany w XIX w., zniszczony w 1939, zob. Encyklopedia Kresów s.101. Kisiele na Wołyniu w powiecie starokonstantynowskim (poza granicami II RP) - dwór szlachecki z I poł. XIX w., na podstawie zapisu testamentowego dobra te weszły w posiadanie Kraszewskich, J. I. Kraszewski mieszkał tu przez dłuższy czas rozbudowując dwór, po 1883 Kraszewscy sprzedali dwór, zob. Hauser, Tokarski 2001 s.105. Encyklopedia Kresów s.189 podaje, iż dwór jest osiemnastowieczny.
Cena/Price:250
Numer katalogowy/Number:i03291
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory rezydencje / architecture manors/manor rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Landhäuser/Landhaus Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich