Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03308
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Czerniowce / Чернівці
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Bukowina
Tytuł/Title:"W CZERNIOWCACH NA RYNKU. (Obraz K. Młodnickiego, z Wystawy Obrazów we Lwowie.) (2513)"
Autor/Author:Ernest Boulay wg Karola Młodnickiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "KM" i "BOULAY"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:282x215 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia i drobne wydawnicze zagięcie papieru oraz już poza kompozycją na marginesach karty bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 426 z 28.08.1873 s. 137
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ernest Boulay drzeworytnik warszawski czynny w latach 1872-1875, rytujący dla "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 220.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10608
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii podający, iż rycina przedstawia typy wołoskie (huculskie?). Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i03308
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rynki, etnografia Huculi Rumuni Wołosi targi i jarmarki, odpusty typy ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture market squares/market square, ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians the Romanians, varia costumology / Architektur Ringe/Ring, Etnographie Huzulen Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Rumänen Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich