Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03356
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kudak / Кодак / Dniepr / Дніпро / Днепр
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Zaporoże
Tytuł/Title:"Widok Kojdackiego porohu na Dnieprze, od strony Kudaku. (4954)"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:164x211 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo słaby ślad po starym złożeniu karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 664 z 21.03.1878 s.181.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Najdalsza kresowa twierdza polska na Zaporożu, budowa zapoczątkowana 1635, twierdza w typie staroholenderskim, jeszcze przed ukończeniem zdobyta 1635 przez Kozaków, odbudowana do 1637, podczas powstania Chmielnickiego po kilkumiesięcznym oblężeniu skapitulowała, 1709 twierdzę zburzono, obecnie niewielkie pozostałości wału obronnego; zob. Encyklopedia Kresów s.223 i Hauser 2006 ss.219-220. Twierdza w granicach wsi Stare Kodaki obecnie włączona do Dniepropietrowska (obecnie Dniepr / Дніпро).
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i03356
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / wood-engraving / Holzstich