Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03356

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kudak / Кодак / Dniepr / Дніпро / Днепр
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Zaporoże
Tytuł/Title:"Widok Kojdackiego porohu na Dnieprze, od strony Kudaku. (4954)"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x211 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo słaby ślad po starym poziomym złożeniu karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 664 z 21.03.1878 s. 181
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora fotografii wg którego wykonano rycinę, ani też autora tekstu. Fotografię nadesłał do redakcji Marian Dubiecki. Najdalsza kresowa twierdza polska na Zaporożu, budowa zapoczątkowana 1635, twierdza w typie staroholenderskim, jeszcze przed ukończeniem zdobyta 1635 przez Kozaków, odbudowana do 1637, podczas powstania Chmielnickiego po kilkumiesięcznym oblężeniu skapitulowała, 1709 twierdzę zburzono, obecnie niewielkie pozostałości wału obronnego; zob. Encyklopedia Kresów s. 223 i Hauser 2006 ss. 219-220. Twierdza w granicach wsi Stare Kodaki obecnie włączona do Dniepropietrowska (obecnie Dniepr / Дніпро).
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i03356
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne / architecture panoramas/panorama, nature/wildlife geology / Architektur Panoramas/Panorama, Natur Geologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich