Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03359

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kudak / Кодак / Dniepr / Дніпро / Днепр
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Zaporoże
Tytuł/Title:"Widok Kojdackiego porohu na Dnieprze, od strony Kudaku. (4954)"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x211 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, w kompozycji bardzo nieznaczne wydawnicze zagięcie papieru oraz bardzo słabe wtórne zagięcie w jej prawym dolnym rogu, nieznaczne plamki poza kompozycją, nieco przycięte marginesy karty
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 664 z 21.03.1878 s. 181
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora fotografii wg którego wykonano rycinę, ani też autora tekstu. Fotografię nadesłał do redakcji Marian Dubiecki. Najdalsza kresowa twierdza polska na Zaporożu, budowa zapoczątkowana 1635, twierdza w typie staroholenderskim, jeszcze przed ukończeniem zdobyta 1635 przez Kozaków, odbudowana do 1637, podczas powstania Chmielnickiego po kilkumiesięcznym oblężeniu skapitulowała, 1709 twierdzę zburzono, obecnie niewielkie pozostałości wału obronnego; zob. Encyklopedia Kresów s. 223 i Hauser 2006 ss. 219-220. Twierdza w granicach wsi Stare Kodaki obecnie włączona do Dniepropietrowska (obecnie Dniepr / Дніпро)
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:i03359
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture panoramas/panorama, nature/wildlife geology / Architektur Panoramas/Panorama, Natur Geologie / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)