Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03390
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Humań / Умань
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"Wizerunek Najświętszéj Maryi Panny Humańskiéj."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:151x129 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, na lewym marginesie karty już poza kompozycją bardzo nieznaczne plama, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, w typowy sposób nieco przebija tekst na odwrocie karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Józefa Ungra Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy Ilustrowany na rok zwyczajny 1871 [...]. Rok 26. Warszawa: Józef Unger, [1870] s. 12
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Rzadka rycina. Cudowny obraz Matki Bożej pędzla Rafała Hadziewicza znajdujący się na głównym ołtarzu klasycystycznego kościoła katolickiego ufundowanego 1826 przez Aleksandra Potockiego; zob. Hauser, Tokarski 2001 s. 54.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i03390
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura sanktuaria, kultura sztuki plastyczne, religia sakralia / architecture sanctuaries/sanctuary, culture fine arts, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Heiligtümer/Heiligtum, Kultur bildende Künste, Religion Sakrales / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich