Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03434
Typ/Type:rycina (wielowidokowa)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dobryszyce
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Radomsko województwo łódzkie (piotrkowskie) gmina Dobryszyce
Tytuł/Title:"WYKOPALISKA W DOBRYSZYCACH [...] 312".
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:320x234 (całość) mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, niewielkie naddarcie na prawym marginesie ryciny oraz plamka
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 362 z 5.12.1874 s. 336
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Adolfa Pawińskiego. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę (prawdopodobnie rycina wg rysunków Adolfa Pawińskiego).
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i03434
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty archeologiczne wielowidokowe, historia archeologia / architecture multi-view, history archeology / Architektur mit vielen Ansichten, Geschichte Archeologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich