Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03437
Typ/Type:trzy ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Siedlce
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Siedlce województwo mazowieckie (siedleckie)
Tytuł/Title:"POŻAR MIASTA SIEDLCE. [1] Pogorzelisko widziane od ulicy Szpitalnéj. Podług fotografii K. Brandla. [2] Widok pogorzeliska z gmachu Trybunalskiego. Podług fotografii K. Brandla. [3] Ulica Warszawska w Siedlcach podczas pożaru, o godzinie 11-éj w nocy, dnia 12 Lipca r. b. (2773-2775.)"
Autor/Author:1) Józef Holewiński; 2) Andrzej Zajkowski; 3) Jan Styfi; wg Konrada Brandla ryciny 1) i 2) oraz prawdopodobnie również rycina 3)
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "HOLEWIŃSKI"; 2) "A. ZAJKOWSKI"; 3) "J. STYFI."
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 47x238; 2) 143x240; 3) 92x237 mm
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, nieznaczny ślad starego złożenia karty i nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 473 z 23.07.1874 s. 52
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Józef Holewiński (17.03.1848 Warszawa – 20.01.1917 Warszawa) malarz i rysownik, a przede wszystkim jeden z najwybitniejszych polskich drzeworytników, czynny jako rytownik w Warszawie od 1865 do początków XX w., uczeń Jana Styfiego i Wojciecha Gersona, w latach 1865-1890 związany z "Kłosami" (początkowo tu sygnował ryciny nazwiskiem "Cholewiński"), potem krótko z "Wędrowcem", a następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" (w "Kłosach" i "Tygodniku Ilustrowanym" był kierownikiem artystycznym), nadto do 1902 rytował dla niemieckiego "Moderne Kunst" i dla wydawnictw książkowych, bardzo płodny, wielokrotnie nagradzany i wysoko ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 3 ss. 98-99. 2) Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142. 3) Jan Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Autorami rycin trzej najwybitniejsi polscy ksylografowie. Typy żydowskie-judaik. Jeden z trzech wielkich (największy) pożarów miasta w XIX w. (wcześniejsze w 1854 i 1865), każdy z nich zniszczył większość substancji budowlanej miasta.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Podlasie
Numer katalogowy/Number:i03437
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy ulice wielowidokowe, etnografia judaica Żydzi, varia klęski żywiołowe pożary / architecture multi-view panoramas/panorama streets/street, ethnography Judaica the Jews, varia fires/fire/wildfire natural calamities/natural calamity / Architektur Panoramas/Panorama Straße mit vielen Ansichten, Etnographie Judaika Juden, Varia Brände/Brand Naturkatastrophe / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich