Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03454
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ponikwa / Пониква
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Brody województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Dom mieszkalny w Ponikwie, w Galicyi, pod Brodami, z parkiem, rysowany r. 1848"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:124x197 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1849
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 5 z 3.02.1849 s. 37
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23553
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta i anonimowy tekst. Dość rzadka rycina. Pałac wybudował 1811 Antoni Kownacki, uszkodzony w czasie I wojny światowej, ostatnimi właścicielami byli Aleksander i Adolf Bocheńscy, pałac rozebrano do fundamentów 1946-1947; zob. Hauser 2004 s. 187 oraz bardzo obszernie z ikonografią Aftanazy t. 7 ss. 502-511 (uważa przedmiotową rycinę za najstarszy widok rezydencji s. 503)
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i03454
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / lithograph / Lithographie