Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03459
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Pieniaki / Пеняки
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Brody województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Dom mieszkalny w Pieniakach, rys. 1848"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:117x189 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1849
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 4 z 27.01.1849 s. 29
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23430
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst sygnowany pseudonimem: "L. K." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Dość rzadka rycina. Pałac (zamek) Bielskich gruntownie przebudowany i rozbudowany do ca 1777 przez Ignacego Miączyńskiego w okazałą rezydencją bogatą wybitnymi zbiorami tego wybitnego kolekcjonera, od poł. XIX w. w rękach Dzieduszyckich, potem Cieńskich do 1939, pałac zniszczony w sierpniu 1916, zachowana jedynie dawna kaplica zamkowa; zob. Hauser 2004 ss. 175-176; Encyklopedia Kresów s. 344 oraz bardzo obszernie z bogatą ikonografią Aftanazy t. 7 ss. 408-425
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i03459
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz / lithograph / Lithographie