Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03462
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Paniowce / Панівці
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Borszczów województwo tarnopolskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"ZWALISKA ZAMKU W PANIOWCACH W GUBERNII PODOLSKIÉJ, W KTÓRYM MIEŚCIŁA SIĘ DRUKARNIA DYSSYDENTÓW. (2362)"
Autor/Author:Michał Kluczewski wg Alfreda Rurawskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Kluczewski" i "Rurawski".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Wymiary/Size/Capacity:140x211 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamki.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 393 z 9.01.1873 s.28.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Kluczewski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t.4 ss.20-21.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 23390.
Uwagi/Comments:Wycinek (przycięty do kompozycji), zachowany tekst w kserokopii sygnowany "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t.3 ss.12-13. Majątek w Paniowcach był własnością Potockich, którzy wznieśli tam zamek w końcu XVI w., zniszczony w 1651 r.; zob. Encyklopedia Kresów s.336.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i03462
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo (rysunek) polskie architektura drukarnie zamki, gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo) / architecture castles/castle printing houses/printing house, economy agriculture hunting / Architektur Burgen/Burg Druckereien/Druckerei, Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving / Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)