Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03474
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wiślica
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Busko-Zdrój województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Wiślica
Tytuł/Title:Kościół pokollegiacki w Wiślicy / "KOŚCIÓŁ POKOLLEGIACKI W WIŚLICY."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:124x161 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 45 z 4.08.1860 s. 420
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24805
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu "F. M. S." - pseudonim Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego; zob. SPPP t. 1 s. 534; nie podaje autorstwa rysunku (lub fotografii) według którego wykonano rycinę. Bardzo rzadka rycina. Kościół kolegiacki Narodzenia NMP, gotycki, z ciosu, 3. ćw. XIV w., fundacji Kazimierza Wielkiego (wzniesiony na reliktach 2 wcześniejszych kościołów), nieznacznie przekształcony ok. 1450-1464, odbudowany i rekonstruowany, częściowo przekształcony 1915-1926; zob. Atlas zabytków s. 480 z ilustracją
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i03474
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)