Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03487
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Galicja
Tytuł/Title:"Burmistrz z małego miasteczka w Galicyi. (Typ mieszczański.) Kopia obrazu A. Grabowskiego [...]. (5110)"
Autor/Author:Józef Holewiński i Kazimierz Pomianowski wg Wojciecha Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "J. HOLEWIŃSKI-POMIANOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:270x196 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 693 z 10.10.1878 s. 229
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Józef Holewiński (17.03.1848 Warszawa – 20.01.1917 Warszawa) malarz i rysownik, a przede wszystkim jeden z najwybitniejszych polskich drzeworytników, czynny jako rytownik w Warszawie od 1865 do początków XX w., uczeń Jana Styfiego i Wojciecha Gersona, w latach 1865-1890 związany z "Kłosami" (początkowo tu sygnował ryciny nazwiskiem "Cholewiński"), potem krótko z "Wędrowcem", a następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" (w "Kłosach" i "Tygodniku Ilustrowanym" był kierownikiem artystycznym), nadto do 1902 rytował dla niemieckiego "Moderne Kunst" i dla wydawnictw książkowych, bardzo płodny, wielokrotnie nagradzany i wysoko ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 3 ss. 98-99. 2) Kazimierz Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny głównie w latach 1876-1890, rytował dla "Kłosów", później dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390. 3) Wojciech Grabowski (15.04.1850 Zwierzyniec (Kraków) - 2.06.1885 Lwów) ceniony i popularny rysownik, ilustrator i malarz. W latach 1866-1871 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP), zaś w latach 1871-1872 w Monachium (i być może w Rzymie). Pracę ilustratora czasopism rozpoczął w Wiedniu w 1872 i tegoż roku powrócił do kraju mieszkając m.in. we Lwowie, Przemyślu i w Krakowie. Początkowo w swoich kompozycjach preferował tematykę fantastyczną, a następnie tematykę etnograficzną znaną mu z wędrówek po wsiach i miasteczkach galicyjskich, gdzie portretował życie ludu galicyjskiego, od 1875 współpracował z "Kłosami", potem również z "Biesiadą Literacką" i "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. SAP t. 2 ss. 450-451, nadto Polski słownik biograficzny (PSB) t. 8 s. 516
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4757
Uwagi/Comments:Wspólna praca dwóch wybitnych drzeworytników. Zachowana cała karta (z nieco przyciętym lewym marginesem). Rycina bez artykułu - rycinie nie towarzyszył w numerze tekst. Ciekawa scena rodzajowa z uwagi na strój i funkcję portretowanej osoby oraz przedmioty towarzyszące portretowanemu
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Galizien
Numer katalogowy/Number:i03487
Kategorie tematyczne/Categories:varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia urzędnik, malarstwo polskie, rysunek polski etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy / jobs and professions/job and occupation varia costumology, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme types/type / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Varia Kostümkunde/Trachten, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Typen/Typ / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich