Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03507
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Karpaty Wschodnie / Typy huculskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"MODLITWA HUCUŁÓW W PRZEDŚWICIE: Ej skały [...] (Rysował z natury Młodnicki). (2317)"
Autor/Author:wg Karola Młodnickiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:156x210 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamy na marginesach karty już poza kompozycją, nieliczne bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 385 z 14.11.1872 s. 318
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10598
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i03507
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Huculi typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, varia costumology / Etnographie Huzulen Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich