Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03522
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Karpaty Wschodnie / Typ huculski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"PASTUSZEK HUCULSKI. Rysował Fałat. (1007)"
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz wg Juliana Fałata
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. Fałat" i "K. PIAST".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Wymiary/Size/Capacity:222x161 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słaby ślad po starym złożeniu karty, słabe plamki na prawym marginesie karty, ale już poza kompozycją (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 35 z 27.08.1882 s.553.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami", zob. SAP t.7 s.86.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 3708.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i03522
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Huculi typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia pasterz / ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Huzulen Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving / Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)