Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03528

Typ/Type:zestaw czterech ilustracji na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Czortowiec i Jasienów Polny / Чортовець / Ясенів-Пільний
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Horodenka województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Typy i wizerunki z Pokucia [...]" [1] "Typy włościan z Czortowca pod Obertynem i z Jasienowa polnego pod Horodenką. (986"); [2] "Widok zagrody wiejskiej na Pokuciu. (987)"; [3] "Widok zagrody wiejskiej na Pokuciu. (988)"; [4] "Typy włościan z Czortowca i z Jasienowca polnego pod Horodenką [...]. (992)"
Autor/Author:wg Tadeusza Rybkowskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracje sygnowane na płycie: "Tadeusz Rybkowski 1881" (il. 1 i 4) i "Tadeusz Rybkowski" (il. 2 i 3)
Technika/Technique:druki wtórnie kolorowane na papierze
Wymiary/Size/Capacity:o różnych wymiarach ca 160x100 mm
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczne plamki, niezbyt widoczne stare zagięcie karty
Datowanie/Dating:1882
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 31 z 30.07.1882: 1-3) s. 488 i 4) s. 496
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14555
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta s. 488 (z 3 ilustracjami) i wycinek z s. 496 z ilustracją oraz tekst artykułu Oskara Kolberga w kserokopii. Pokucie
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i03528
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura budownictwo ludowe, etnografia Huculi Ukraińcy typy, varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture country/folk builidings/country/folk builiding, ethnography the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians the Ukrainians types/type, varia costumology / Architektur Volksbauwesen, Etnographie Huzulen Typen/Typ Ukrainer, Varia Kostümkunde/Trachten / coloured table (figure) (new colour) table (figure) / Druck koloriert Druck (Neues Kolorit)