Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03565

Typ/Type:zestaw 3 rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Królewiec / Königsberg
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecnie Kaliningrad)
Tytuł/Title:[1] "Królewiec. Bok zachodni zamku mistrzów krzyżackich i książąt pruskich. 326"; [2] "Królewiec. Bok wewnętrzny zamku mistrzów krzyżackich i książąt pruskich. 327"; [3] "WIDOKI KRÓLEWCA. Kościół zwany polskim. Kościół katedralny. Zamek."
Autor/Author:1) i 3) Paweł Boczkowski; 2) J. Jarmużyński
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "P. Boczkowski", 2) "J. JARMUŻYŃSKI Sc.", 3) "P. BOCZKOWSKI s.c.".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 202x165, 2) 167x201, 3) 279x210 (kompozycja 3 widoków) mm.
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie, nieznaczne zagięcie kart.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 156 (1004) z 21.12.1878: 1) s.404, 2) s.405, 3) nr 157 (1005) z 28.12.1878 s.420.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) P. Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką", zob. SAP t.1 s.192. 2) J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów, zob. SAP t.3 s.236.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22548.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "A. P." autorstwa Adolfa Pawińskiego, zob. SPPP t.1 s.53. Zamek z XIII w., przebudowany w XVI i XIX w., katedra z XIV w., przebudowana w XIX w. z grobowcami wielkich mistrzów krzyżackich i książąt pruskich, zniszczone w 1944-1945, rozebrane, obecnie ruiny katedry z zachowanym mauzoleum I. Kanta, katedra w odbudowie, zob. WE PWN t.13 s.143. Kościół polski - kościół św. Mikołaja 1256, po reformacji zbór luterański z kazaniami w języku polskim (informacja z zachowanego tekstu).
Cena/Price:700
Słowa kluczowe/Keywords:Prusy Wschodnie/Ostpreußen/Stadtkreis Königsberg
Numer katalogowy/Number:i03565
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry kościoły zamki / architecture castles/castle cathedrals/cathedral churches/church / Architektur Burgen/Burg Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich