Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03599
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów / Krasiczyn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina) / Krasiczyn - powiat Przemyśl województwo podkarpackie (przemyskie) gmina Krasiczyn
Tytuł/Title:"WYSTAWA PRZEMYSŁOWO-ROLNICZA WE LWOWIE. Krasiczyn, pawilon księcia Adam Sapiehy. Rysował z natury W. Grabowski. (3840)"
Autor/Author:Kazimierz Pomianowski wg Wojciecha Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. POMIANOWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:169x236 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad starego poziomego złożenia karty, drobne praktycznie niewidoczne przekłucie.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 646 z 15.11.1877 s. 305.
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Kazimierz Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny głównie w latach 1876-1890 dla "Kłosów", rytował później dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390. - Wojciech Grabowski (15.04.1850 Zwierzyniec (Kraków) - 2.06.1885 Lwów) ceniony i popularny rysownik, ilustrator i malarz. W latach 1866-1871 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP), zaś w latach 1871-1872 w Monachium (i być może w Rzymie). Pracę ilustratora czasopism rozpoczął w Wiedniu w 1872 i tegoż roku powrócił do kraju mieszkając m.in. we Lwowie, Przemyślu i w Krakowie. Początkowo w swoich kompozycjach preferował tematykę fantastyczną, a następnie tematykę etnograficzną znaną mu z wędrówek po wsiach i miasteczkach galicyjskich, gdzie portretował życie ludu galicyjskiego, od 1875 współpracował z "Kłosami", potem również z "Biesiadą Literacką" i "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. SAP t. 2 ss. 450-451, nadto Polski słownik biograficzny (PSB) t. 8 s. 516.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4776.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. - Adam Stanisław Sapieha (4.12.1828 Warszawa - 21.07.1903 Bad Reichenhall) polski książę, polityk galicyjski, latyfundysta, właściciel Krasiczyna, przywódca "Białych" w Galicji w okresie powstania styczniowego, rzecznik autonomii galicyjskiej, w latach 1861, 1868-1872 i 1883-1895 poseł na Sejm Krajowy, następnie od 1872 członek do austriackiej Izby Panów, od 1879 jako dziedziczny członek, w latach 1875-1899 prezes Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, zaś w latach 1880-1899 Galicyjskiego Banku Kredytowego we Lwowie; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 34 ss. 534-539.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i03599
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze / architecture exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung / wood-engraving / Holzstich