Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03612

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kijów / Київ
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"POMNIK NA PAMIĄTKĘ CHRZTU DOKONANEGO PRZEZ WŁODZIMIRZA W. ROKU 988 POD KIJOWEM. (obacz artykuł w nrze 104 Tygodnika Illustrowanego)."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:146x227 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, jedyną wadą jest niewielki ślad po odbiciu sąsiedniej ilustracji podczas odbijania (drukowania) ryciny
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 248 z 25.06.1864 s. 236
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii z nr 104 Tygodnika Ilustrowanego z 21.09.1861. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę zaś spis treści półrocznika z 1861 podaje jako autora tekstu A. [Apollo] Korzeniowskiego. Dość rzadka rycina. Pomnik Prawa Magdeburskiego w miejscu gdzie wg tradycji miał miejsce chrzest synów księcia Włodzimierza, pomnik w kształcie kolumny, wystawiony 1802 z okazji przywrócenia miastu praw samorządowych; zob. Hauser, Tokarski 2001 s. 103.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i03612
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura pomniki, varia prawo / architecture monuments, statues/monument, statue, varia law / Architektur Denkmäler/Denkmal, Varia Recht / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich