Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03650
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kijów / Київ / Maurycy Poniatowski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"Pomnik grobowy hr. Maurycego Poniatowskiego, w kościele śgo Stanisława w Kijowie. Rzeźba Wiktora Brodzkiego. 250"
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Józefa Buchbindera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji w dolnej części: po lewej stronie monogram wiązany "JB" i po prawej stronie "K. PRZYKORSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:260x178 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, słabe plamy na karcie już poza kompozycją
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 204 (1051) z 22.11.1879 s. 332
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113. 2) Józef Buchbinder (17.12.1839 Mordy (pow. Siedlce) - 14.05.1909 Warszawa) – polski malarz i rysownik-ilustrator pochodzenia żydowskiego. Syn prowincjonalnego malarza i dekoratora któremu pomagał w dzieciństwie. Od 1856 do 1861 uczył się w Szkole Sztuk Pięknych (SSP) w Warszawie, następnie w 1862 studiował w akademii drezdeńskiej, a w 1863 w akademii monachijskiej, zaś od około 1863 do 1868 przebywał w Rzymie. Od 1870 osiadł w Warszawie, gdzie w latach 1879-1885 był kierownikiem artystycznym "Tygodnika Ilustrowanego", dla którego wykonał kilkaset ilustracji, nadto wykonywał ilustracje dla innych czasopism. Wówczas namalował liczne obrazy olejne o treści religijnej i portrety, także zajmował się restauracją malarstwa i freskami, także akwarelą i gwaszem, brak informacji o twórczości graficznej; zob. SAP t. 1 ss. 266-267.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1711 (informacja o autorstwie rysunku J. Buchbindera)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina bez artykułu - rycinie nie towarzyszył w numerze tekst. - Maurycy Lambert Poniatowski (1796-1878) - syn pułkownika wojsk polskich Józefa Poniatowskiego (1762-1845) - właściciel ziemski na Ukrainie, oficer armii rosyjskiej, brał udział w wojnie 1812, wraz z armią rosyjską przebywał w Paryżu w latach 1813-1814, marszałek powiatu kijowskiego, pochowany na Cmentarzu Bajkowym w Kijowie; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 27 ss. 427-428.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Poniatowski Maurycy]
Numer katalogowy/Number:i03650
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły pomniki, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski rzeźba polska portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska / architecture churches/church monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich