Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03654

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tarnów / Jan Tarnowski / Jan Krzysztof Tarnowski / Zofia Ostrogska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie)
Tytuł/Title:Pomnik Jana i Krzysztofa Tarnowskich w Tarnowie / "POMNIK JANA I KRZYSZTOFA TARNOWSKICH W TARNOWIE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:251x176 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, w pobliżu kompozycji dwie plamki, nieznacznie uszkodzony prawy margines karty (bez szkody dla kompozycji i z niewielkim uszkodzeniem innego tekstu)
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 61 z 24.11.1860 s. 577
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 20937-20939
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w postaci wydruku komputerowego. Spis treści półrocznika nie podaje autorstwa tekstu i rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę. Bardzo rzadka rycina. Kościół katedralny Narodzenia NMP, pierwotnie gotycki z cegły, zapewne ok. 1400 i 1494-1514, później rozbudowany; zob. Atlas zabytków s. 573 z ilustracją. Nagrobek Jana, Jana Krzysztofa Tarnowskich i Zofii Ostrogskiej z lat 1561-1773, renesansowy, wykonany przez Giovanni Maria Padovano i jego pomocnika W. Kuszczyca. W późniejszym czasie po 1570 przybudowano do pomnika Tarnowskich nagrobek córki hetmana - Zofii Ostrogskiej, ufundowany przez męża Konstantego Wasyla Ostrogskiego. - Jan Amor Tarnowski (1488 Tarnów - 16 maja 1561 Wiewiórka pow. Dębica) kasztelan wojnicki 1522, hetman wielki koronny 1527-1559, wojewoda ruski 1527-1535, wojewoda krakowski 1535, kasztelan krakowski 1536, starosta sandomierski, lubaczowski, stryjski, chmielnicki, zwycięzca armii mołdawskiej pod Obertynem 1531, w wojnie z Moskwą zdobył w 1535 Homel i Starodub, pamiętnikarz, teoretyk wojskowości. - Jan Krzysztof Tarnowski (1537 - 1.04.1567 Gorliczyna pow. Przeworsk) syn hetmana Jana Amora Tarnowskiego i Zofii Szydłowieckiej herbu Odrowąż, starosta sandomierski 1552-1567, sekretarz królewski 1554, kasztelan wojnicki 1558, starosta stryjski i doliński 1559. - Zofia Ostrogska z Tarnowskich (1534-1570) księżna, córka hetmana Jana Tarnowskiego i jego trzeciej żony Zofii Szydłowieckiej. Zofia Tarnowska poślubiła 18 stycznia 1553 roku kniazia Konstantego Wasyla Ostrogskiego, marszałka ziemi wołyńskiej i wojewody kijowskiego i miała z nim trzech synów i dwie córki. Po bezpotomnej śmierci swojego brata Jana Krzysztofa Tarnowskiego w 1567 stała się dziedziczką całej fortuny ojca
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/[portret:Tarnowski Jan]/[portret:Tarnowski Jan Krzysztof]/[portret:Ostrogska Zofia]
Numer katalogowy/Number:i03654
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 16 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska urzędnicy - Polska wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich