Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03668

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Koszowata / Ківшовата okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:Włościanie z okolic miasteczka Koszowatej na Ukrainie / "WŁOŚCIANIE Z OKOLIC MIASTECZKA KOSZOWATÉJ, NA UKRAINIE. (Podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."
Autor/Author:1) Edward Gorazdowski [wg Henryka Pillatiego]; 2) Feliks Zabłocki wg Henryka Pillatiego; obie ryciny na podstawie Józefa Marcina Młodeckiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie u dołu kompozycji: 1) w prawym rogu "E. GORAZDOWSKI."; 2) w lewym rogu "HP." i w prawym rogu "FZabłocki."
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 150x235 mm (kompozycja); 2) 161x197 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki przeważnie wydawnicze
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 229 z 13.02.1864: 1) s. 60; 2) s. 61
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401. 2) Feliks Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. Opałek 1949 s. 68 i Rudniewska (Słownik) s. 138
Literatura/Literature:Grajewski 1972: 1) poz. 10574; 2) nie notuje w poz. 10574
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z tekstem autorstwa Józefa [Marcina] Młodeckiego rysownika amatora, ziemianina z Koszowatej; zob. SAP t. 5 s. 599. "HP" to monogram Henryka Pillatiego, prawie na pewno również rycina 1) jego autorstwa. Dość rzadkie ryciny. Koszowata w ówczesnym powiecie taraszczańskim (powiat Taraszcza) w dawnej guberni kijowskiej
Cena/Price:250
Numer katalogowy/Number:i03668
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia Ukraińcy sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, przyroda hipologia i sceny hippiczne / ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme the Ukrainians, nature/wildlife hippology / Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich