Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03670

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Koszowata / Ківшовата okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:Włościanie z okolic miasteczka Koszowatej na Ukrainie / "WŁOŚCIANIE Z OKOLIC MIASTECZKA KOSZOWATÉJ, NA UKRAINIE. (Podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."
Autor/Author:Edward Gorazdowski [wg Henryka Pillatiego] na podstawie Józefa Marcina Młodeckiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "E. GORAZDOWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:150x235 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, niewielki górny margines i nieznaczne pofałdowania karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 229 z 13.02.1864 s. 60
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10574
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa Józefa [Marcina] Młodeckiego rysownika amatora, ziemianina z Koszowatej; zob. SAP t. 5 s. 599. Druga ilustracja do tego tekstu - rycina sygnowana monogramem Henryka Pillatiego "HP." - o tym samym tytule, prawie na pewno również przedmiotowa rycina autorstwa Henryka Pillatiego. Dość rzadka rycina. Koszowata w ówczesnym powiecie taraszczańskim (powiat Taraszcza) w dawnej guberni kijowskiej
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i03670
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia Ukraińcy typy ludowe, przyroda hipologia i sceny hippiczne / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, nature/wildlife hippology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich