Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03672

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Koszowata / Ківшовата okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:Włościanie z okolic miasteczka Koszowatej na Ukrainie / "WŁOŚCIANIE Z OKOLIC MIASTECZKA KOSZOWATÉJ, NA UKRAINIE. (Podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."
Autor/Author:Feliks Zabłocki wg Henryka Pillatiego na podstawie Józefa Marcina Młodeckiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "HP." i w prawym rogu "FZabłocki."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:161x197 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne pofałdowanie i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 229 z 13.02.1864 s. 61
Inf. o Autorze/Information about an Author:Feliks Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. Opałek 1949 s. 68 i Rudniewska (Słownik) s. 138
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje w poz. 10574
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Józefa [Marcina] Młodeckiego rysownika amatora, ziemianina z Koszowatej; zob. SAP t. 5 s. 599. Dość rzadka rycina. "HP" to monogram Henryka Pillatiego. Koszowata w ówczesnym powiecie taraszczańskim (powiat Taraszcza) w dawnej guberni kijowskiej
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i03672
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia Ukraińcy sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, przyroda hipologia i sceny hippiczne / ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme the Ukrainians, nature/wildlife hippology / Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich