Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03672
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Koszowata / Ківшовата okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"WŁOŚCIANIE Z OKOLIC MIASTECZKA KOSZOWATÉJ, NA UKRAINIE. (Podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."
Autor/Author:Feliks Zabłocki wg Henryka Pillatiego na podstawie Józefa Marcina Młodeckiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "HP." i "FZabłocki.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:161x197 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne pofałdowanie i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 229 z 13.02.1864 s.61.
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej", zob. Opałek 1949 s.68 i Rudniewska (Słownik) s.138.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje w poz. 10574.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Józefa [Marcina] Młodeckiego rysownika amatora, ziemianina z Koszowatej, zob. SAP t.5 s.599. Dość rzadka rycina. HP to monogram Henryka Pillatiego.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i03672
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, przyroda hipologia / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, nature/wildlife hippology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie / wood-engraving / Holzstich