Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03688
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowy Targ
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Nowy-Targ."
Autor/Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie pod kompozycją: "Rys. z nat. 1851 i ryt. B. Stęczyński".
Technika/Technique:Litografia
Wymiary/Size/Capacity:160x134 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki, nieznaczne przebarwienie papieru.
Pochodzenie/Origin:Z: M. B. Z. Stęczyński: Tatry w dwudziestu czterech obrazach [...]. Kraków: Księgarnia Katolicka, 1860 tablica "Nr 77. str.146.".
Inf. o Autorze/Information about an Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1896) pisarz, poeta oraz płodny i dość ceniony rysownik-amator, a także litograf; zob. jedyne książkowe opracowanie jego biografii: Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890 [...]. Kraków: Wydawnictwo Promo, 2006 (m.in. nt. stosowanych zmiennych imion przez Stęczyńskiego).
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Panorama miasta.
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i03688
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / lithograph / Lithographie