Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03691
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zakopane
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Nr 65 Zakopane."
Autor/Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie pod kompozycją: "Rys. z nat. 1851 i rytow. B. Stęczyński 1860. Nr 65 str. 114.".
Technika/Technique:Litografia
Wymiary/Size/Capacity:161x134 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: M. B. Z. Stęczyński: Tatry w dwudziestu czterech obrazach [...]. Kraków: Księgarnia Katolicka, 1860 tablica nr 65 s. 114.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1896) pisarz, poeta oraz płodny i dość ceniony rysownik-amator, a także litograf; zob. jedyne książkowe opracowanie jego biografii: Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890 [...]. Kraków: Wydawnictwo Promo, 2006 (m.in. nt. stosowanych zmiennych imion przez Stęczyńskiego).
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Panorama miasta.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i03691
Kategorie tematyczne/Categories:architektura krzyże panoramy / architecture crosses/cross panoramas/panorama / Architektur Kreuze/Kreuz Panoramas/Panorama / lithograph / Lithographie