Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03700
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zamek Orawski / Oravský hrad / Árva vára / Arwaburg
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Orawa (Słowacja)
Tytuł/Title:"Nr 75. Zamek Arwa."
Autor/Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie na górnym marginesie nad kompozycją: "Nr 75. str. 138." oraz na dolnym marginesie pod kompozycją po lewej stronie: "Rys. z nat. B. Stęczyński 1851"
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:179x133 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne rdzawe plamy i plamki w zasadzie poza kompozycją
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: M. B. Z. Stęczyński: Tatry w dwudziestu czterech obrazach [...]. Kraków: Księgarnia Katolicka, 1860 tablica nr 75 s. 138
Inf. o Autorze/Information about an Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1896) pisarz, poeta oraz płodny i dość ceniony rysownik-amator, a także litograf; zob. jedyne książkowe opracowanie jego biografii: Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890 [...]. Kraków: Wydawnictwo Promo, 2006 (m.in. nt. stosowanych zmiennych imion przez Stęczyńskiego)
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina. Zamek Orawski na Słowacji w miejscowości Orawskie Podzamcze w okolicach Kubina, średniowieczna twierdza, obecny kształt zyskała po przebudowie na przełomie XVI/XVII w., zamek spłonął w 1800, później zrekonstruowany, w polskim władaniu częściowo w XV i XVI w. m.in. Piotra Komorowskiego
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Orava/Árva/Arwa
Numer katalogowy/Number:i03700
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / lithograph / Lithographie