Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03716
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Słowacja
Tytuł/Title:"Nr 42. Łomnica od północy. Nr 3."
Autor/Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie na górnym marginesie nad kompozycją: "Nr 42. str. 66" oraz na dolnym marginesie pod kompozycją po lewej stronie: "Rys. z nat. 1851 i rytow. B. Stęczyński 1860."
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:161x136 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki i uszkodzenia marginesów tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: M. B. Z. Stęczyński: Tatry w dwudziestu czterech obrazach [...]. Kraków: Księgarnia Katolicka, 1860 tablica nr 42 s. 66
Inf. o Autorze/Information about an Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1896) pisarz, poeta oraz płodny i dość ceniony rysownik-amator, a także litograf; zob. jedyne książkowe opracowanie jego biografii: Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890 [...]. Kraków: Wydawnictwo Promo, 2006 (m.in. nt. stosowanych zmiennych imion przez Stęczyńskiego)
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina
Cena/Price:270
Numer katalogowy/Number:i03716
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura panoramy, gospodarka rolnictwo, gospodarka rolnictwo agrotechnika, zawody i zajęcia rolnik / architecture panoramas/panorama, economy agriculture, economy agriculture agrotechny, jobs and professions/job and occupation / Architektur Panoramas/Panorama, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Wirtschaft Landwirtschaft, Wirtschaft Landwirtschaft Agrotechnik / lithograph / Lithographie