Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03716
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Słowacja
Tytuł/Title:"Nr. 42. Łomnica od północy. Nr 3."
Autor/Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie pod kompozycją: "Rys. z nat. 1851 i rytow. B. Stęczyński 1860. Nr 42. str. 66".
Technika/Technique:Litografia
Wymiary/Size/Capacity:161x136 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki i uszkodzenia marginesów tablicy (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: M. B. Z. Stęczyński: Tatry w dwudziestu czterech obrazach [...]. Kraków Księgarnia Katolicka 1860 tablica nr 42 s.66.
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. B. Stęczyński (1814-1896) pisarz, poeta oraz płodny i dość ceniony rysownik-amator, a także litograf, zob. jedyne książkowe opracowanie jego biografii: Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890 [...]. Kraków Wydawnictwo Promo 2006 (m. in. nt. stosowanych zmiennych imion przez Stęczyńskiego).
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica.
Cena/Price:250
Numer katalogowy/Number:i03716
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka rolnictwo, gospodarka rolnictwo agrotechnika, varia pejzaż / economy agriculture, economy agriculture agrotechny, varia landscape / Varia Landschaft, Wirtschaft Landwirtschaft, Wirtschaft Landwirtschaft Agrotechnik / lithograph / Lithographie