Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03717
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Słowacja
Tytuł/Title:"Nr 35. Dolina Koperszagi."
Autor/Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie na górnym marginesie nad kompozycją: "Nr 35. str. 56." oraz na dolnym marginesie pod kompozycją po lewej stronie: "Rys. z nat. 1851 i rytow. B. Stęczyński 1860."
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:162x135 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenie prawego marginesu tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: M. B. Z. Stęczyński: Tatry w dwudziestu czterech obrazach [...]. Kraków: Księgarnia Katolicka, 1860 tablica nr 35 s. 56
Inf. o Autorze/Information about an Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1896) pisarz, poeta oraz płodny i dość ceniony rysownik-amator, a także litograf; zob. jedyne książkowe opracowanie jego biografii: Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890 [...]. Kraków: Wydawnictwo Promo, 2006 (m.in. nt. stosowanych zmiennych imion przez Stęczyńskiego)
Literatura/Literature:Zob. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 1995 s. 558
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina. Zachodnie Koperszady w Dolinie Zadnich Koperszadów, odnoga Jaworowej Doliny; zob. jak wyżej
Cena/Price:250
Numer katalogowy/Number:i03717
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture bridges/bridge / Architektur Brücken/Brücke / lithograph / Lithographie