Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03726
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Rytro
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Sącz województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Rytro
Tytuł/Title:"Ostatki zamku w Rytrze."
Autor/Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana pod kompozycją: "Rys. z nat. 1851 i ryt. B. Stęczyński 1859".
Technika/Technique:Litografia
Wymiary/Size/Capacity:162x135 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, cała karta przebarwiona, nieco rdzawych plam.
Pochodzenie/Origin:Z: M. B. Z. Stęczyński: Tatry w dwudziestu czterech obrazach [...]. Kraków: Księgarnia Katolicka, 1860 tablica "7. str. 18.".
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. B. Stęczyński (1814-1896) pisarz, poeta oraz płodny i dość ceniony rysownik-amator, a także litograf, zob. jedyne książkowe opracowanie jego biografii: Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890 [...]. Kraków Wydawnictwo Promo 2006 (m. in. nt. stosowanych zmiennych imion przez Stęczyńskiego).
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina. Pozostałości zamku z ok. poł. XIII w., zachowane fragmenty cylindrycznej wieży i murów obwodowych, zob. Atlas zabytków s.570 oraz obszerniej Guerquin 1974 s.259 z ilustracją.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i03726
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy zamki / architecture castles/castle panoramas/panorama / Architektur Burgen/Burg Panoramas/Panorama / lithograph / Lithographie