Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03733
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Nr 73. Skała Saturnus w Kościelisku."
Autor/Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie pod kompozycją: "Rys. z nat. 1851 i ryt. B. Stęczyński 1860. Nr 73 str. 135.".
Technika/Technique:Litografia
Wymiary/Size/Capacity:161x134 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: M. B. Z. Stęczyński: Tatry w dwudziestu czterech obrazach [...]. Kraków: Księgarnia Katolicka, 1860 tablica nr 73 s. 135.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1896) pisarz, poeta oraz płodny i dość ceniony rysownik-amator, a także litograf; zob. jedyne książkowe opracowanie jego biografii: Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890 [...]. Kraków: Wydawnictwo Promo, 2006 (m.in. nt. stosowanych zmiennych imion przez Stęczyńskiego).
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Dolina Kościeliska.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i03733
Kategorie tematyczne/Categories:przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne / nature/wildlife geology / Natur Geologie / lithograph / Lithographie