Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03748

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Pohrebyszcze / Погребище
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"Pohrebyszcze [...] 881"
Autor/Author:J. Jarmużyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji centralnie: "J. JARMUZYNSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x234 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, niezbyt widoczne wydawnicze zagięcie karty po lewej stronie kompozycji, przedarcie karty już poza kompozycją
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 309 z 26.11.1881 s. 349
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 3 s. 236.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Ilustracja do obszernego artykułu w odcinkach Edwarda Chłopickiego: "Wędrówka po gubernii kijowskiej" zawartego w numerach od 304 z 22.10.1881 do 310 z 3.12.1881 z ilustracjami różnych autorów (tekst jedynie do nr 309 z 26.11.1881, ilustracje aż do nr 310), tekst zachowany w całości w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Pohrebyszcze w powiecie berdyczowskim, posiadłość Rzewuskich do 1917. Pałac klasycystyczny 1786, obecnie przedszkole oraz pałac neogotycki 1861, przebudowany na cerkiew prawosławną; zob. Hauser, Tokarski 2001 ss. 142-144.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i03748
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich