Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03749

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Pohrebyszcze / Погребище
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"Sala portretowa w Pohrebyszczach [...] 884"
Autor/Author:Paweł Boczkowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "P. BOCZKOWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x236 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, poza kompozycją nieco uszkodzona górna część karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 310 (1157) z 3.12.1881 s. 353
Inf. o Autorze/Information about an Author:Paweł Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23537
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Ilustracja do obszernego artykułu w odcinkach Edwarda Chłopickiego: "Wędrówka po gubernii kijowskiej" zawartego w numerach od 304 z 22.10.1881 do 310 z 3.12.1881 z ilustracjami różnych autorów (tekst jedynie do nr 309 z 26.11.1881, ilustracje aż do nr 310), tekst zachowany w całości w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Pohrebyszcze w powiecie berdyczowskim, posiadłość Rzewuskich do 1917. Pałac klasycystyczny 1786, obecnie przedszkole oraz pałac neogotycki 1861, przebudowany na cerkiew prawosławną; zob. Hauser, Tokarski 2001 ss. 142-144.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i03749
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Inneres Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich