Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03752

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Różyn / Ружин
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"Rożyn [...] 960"
Autor/Author:Paweł Boczkowski wg Jana Kauzika (Kausika)
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji w lewym rogu: "rys J. KAUZIK." i w prawym rogu: "P. BOCZKOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:186x237 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne wydawnicze zagięcie papieru oraz bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1882
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 322 (1169) z 25.02.1882 s. 128
Inf. o Autorze/Information about an Author:Paweł Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Ilustracja do obszernego artykułu w odcinkach Edwarda Chłopickiego: "Wędrówka po gubernii kijowskiej" zawartego w numerach od 304 z 22.10.1881 do 310 z 3.12.1881 z ilustracjami różnych autorów (tekst jedynie do nr 309 z 26.11.1881, ilustracje aż do nr 310), tekst zachowany w całości w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Różyn na Żytomierszczyźnie. - Kościół parafialny, ufundowany 1809 przez Emilię Kalinowską, po 1947 strącono kopułę i przebudowano, od 1990 ponownie kościół; zob. Hauser, Tokarski 2001 ss. 149-150. - Pałac wzniesiony ca 1860 przez Antoniego Złotnickiego w typie willi włoskiej, obiekt istniejący; zob. Hauser, Tokarski 2001 ss. 149-150.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i03752
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły panoramy rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church panoramas/panorama rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Kirchen/Kirche Panoramas/Panorama Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich